De Hofhouding

Het bestuur
Het bestuur van het koor vormen Irene Koel en Mariët van den Berg.
Wilt u uw feestavond opvrolijken door het leukste koor van Nederland? Neemt u dan contact op met een van hen:

  • Mariët van den Berg:   06 38 66 53 23
  • Irene Koel                      06 46 24 74 76

of stuur een e-mail naar:   koninginnenkoor@gmail.com

Tot Koningin gekroond worden
Om toe te treden tot het Koninginnenkoor is een introductie van een van de huidige leden van het koor nodig. Informatie is op te vragen bij het bestuur.

Onze Hofdames
Het koor bestaat al lange tijd en dan komt er een moment dat koninginnen vinden dat zij plaats moeten maken voor de jongere generatie. Maar na decennia bij zo’n leuk koor betrokken te zijn geweest doet afscheid pijn. Een aantal heeft daarom de ‘Hofdames’ in het leven geroepen. Een fantastisch idee! De hofdames ondersteunen het koor achter de schermen en voor de schermen tijdens optredens, ook houden zij belangrijke koortradities in ere, zoals de keelsmerende oranjebittertjes tijdens het inzingen voor de optredens op Koningsdag op plekken in Amsterdam-Zuid, houden zij hun oren en ogen open voor optredens en gaan zij mee met ons jaarlijkse Koninginnen-uitstapje. Deze verbinding met onze oud-leden is ons dierbaar!